چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع می رساند، سی و دومین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تاریخ 4


شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع خانواده های شاهدوایثارگرودانشجویان شاهدوایثارگر می رساند، نظر به نامه ارسالی ازاداره کل ک


یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
به اطلاع مي رساند سامانه منبع ياب(Resource Finder) اطلاعات بيش از 80000 عنوان منبع اطلاعاتي الكترونيك شامل كتاب، مجله، ف