درخواست کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳۹۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۰:۵۴ | تعداد بازدید: 12

به اطلاع اساتید و همکاران محترم می رساند با توجه به برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳۹۹، جهت تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز گروه های مربوطه  کلیه درخواست های خود را تا 25  اسفند ماه  به کتابخانه مرکزی دانشگاه ارائه دهید. ضمنا جهت مشاهده کتب و منابع اطلاعاتی می توانید به وب سایت ذیل مراجعه کنید.

https://www.tibf.ir/fa