پایگاه های اطلاعاتی (کتابخانه دیجیتال)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴:۵۰| تعداد بازدید: 12567

لیست منابعی که  از طریق اتصال به اینترنت در دانشگاه علوم پرشکی تربت حیدریه و vpn (مشاهده راهنما جهت اعضای محترم هیات علمی) قابل دسترس می باشد:

 

    

   مقالات

   ClinicalKey
   Embase (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)
   Ovid (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)
   Pubmed
   Sciencediect (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)
   Scopus
   Springer (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)
   UpToDate
   Wiley (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)
   WOS (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   Sage journal (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   BMJ Journal (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   Free medical journals

   Magiran

   Sid

    

   کتاب ها

   Sciencediect

   Wiley

   Ovid

    

   منابع مبتنی بر شواهد

   Cochrane Library

   ClinicalKey

   Up To Date

   Embase

   Ovid

   BMJ

    

   چندرسانه ای ها

   Anatomy.tv

   OVID

    

   موتورهای جستجو

   DOAJ
   DOAB

   Google scholar

    

   آموزش به بیمار

   Up To Date

   Clinical key

    

    

    

    

   فهرست الفبایی منابع الکترونیک 

   BMJ Journals bmj.jpg
   ClinicalKey clinicalkey.jpg
   Cochrane Library cochrane.jpg

   Incites Essential Science Indicators

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   Incites ESI

   Incites Journal Citation Reports

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   Incites JCR

   Ovid

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   ovid.jpg

   ProQuest

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   proquest.jpg
   SAGE Journals sage.jpg
   ScienceDirect sciennce-direct.jpg
   Scopus scopus.jpg
   Springer springer.jpg

   Ulrichsweb

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   ulrichs.jpg

   UpToDate

   uptodate.jpg
   Web Of Science webofscience.jpg
   Wiley Online Library Journals wiley.jpg
   مگیران magiran.jpg

    

   فهرست پایگاه های اطلاعاتی خارجی

   BMJ Journals (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد) bmj.jpg
   ClinicalKey clinicalkey.jpg
   Cochrane Library (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد) cochrane.jpg

   Incites Essential Science Indicators

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   Incites ESI

   Incites Journal Citation Reports

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   Incites JCR

   Ovid

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   ovid.jpg

   ProQuest

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   proquest.jpg
   SAGE Journals (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد) sage.jpg
   ScienceDirect sciennce-direct.jpg
   Scopus (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد) scopus.jpg
   Springer (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد) springer.jpg

   Ulrichsweb

   (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد)

   ulrichs.jpg

   UpToDate

   uptodate.jpg
   Web Of Science (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد) webofscience.jpg
   Wiley Online Library Journals (در حال حاضر دسترسی قطع می باشد) wiley.jpg

    

   لیست منابع بر اساس رشته ها 

   (در خصوص بعضی از منابع ممکن است امکان دسترسی به صورت رایگان و از طریق شبکه دانشگاه وجود نداشته باشد )

   گروه رادیولوژی